Eu-valet? Ett samtal om Eu-valet och varför det är viktigt.

Välkomna till ett samtal om EU-valet och varför det är viktigt att rösta! Arrangeras i samverkan med

Folkets Husby, Rinkeby Framtidskommitté, African Empowerment Center, Erasmus European Programme, Förorten Mot Våld & Rinkeby Folkets Hus

2019-05-14T14:15:32+01:00