Folkets Husby medverkar i nordisk konferens med syftet att öka ungas inflytande!

Av:

|

Publicerad:

|

Kategori:

Den 22–24 oktober anordnar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommitté (NORDBUK), en konferens för att ta fram en nordisk strategi för en inkluderande och meningsfull ungdomsdialog.

Folkets Husby deltar som en best practice för medborgardrivna mötesplatser och vi är stolta att få visa upp vår verksamhet genom att arrangera ett kvällspass i vårt hus. Under kvällen tar ungdomar från Husby/Akalla emot konferensens inbjudna experter, forskare, strateger, tjänstepersoner från regeringskansliet, kommuner och ungdomsorganisationer samt unga från samtliga nordiska länder och autonoma regioner.

https://www.mucf.se/pressmeddelande/mucf-vard-nordisk-konferens-om-ungas-okade-inflytande-0?fbclid=IwAR1hfQFJRMWkiA39AibJlztnqLotYGDJEmIbJHOI50UuM37liQHK74TLi3k