Folkets Husbys Trygghetsundersökning 2022

Folkets Husbys trygghetsundersökning 2022

Av:

|

Publicerad:

|

Kategori:


Communityperspektiv på kriminalitet och utsatthet

Denna trygghetsundersökning understryker vikten av att undersöka de indirekta konsekvenserna av skjutningar och andra allvarliga våldsdåd. Långt fler än de direkt drabbade påverkas av den dödliga kriminaliteten i Järva. Det finns fog för att prata om en kollektiv kris som medför påfrestningar på många invånare. Utöver familj och vänner förlitar sig de flesta på det lokala civilsamhället vid behov av stöd i samband med de kriser som skjutningar och andra allvarliga våldsdåd ger upphov till. Få tycks ha tillit till det brottsförebyggande arbe- tet som bedrivs i området. Parallellt återfinns problem med återkommande poliskontroller som ofta upplevs som ogrundade.

Rapporten bygger på empiri genererad i Järva i form av tre fokusgruppsintervjuer, samt en enkät genomförd under juni 2022. Enkäten baseras på 580 svar, i huvudsak från unga vuxna upp till 30 år.