Föreningsstöd 2018-09-14T12:24:06+00:00

FÖRENINGSSTÖD

Varje onsdag 15:00–18:00 finns vi på Folkets Husby tillsammans med representanter från ABF, Hyresgästföreningen och Rädda barnen i huset för att ge folk i området stöd för organisering och erbjuda vägledning inom många olika områden.

Under dessa träffar kan du t ex få kunskap kring hur du startar en förening, barns rättigheter, skriva medborgarförslag, få stöd i hyresgästfrågor och boendeinflytande eller hjälp att söka medel till olika projekt. Finns det något annat du behöver få svar på, kontakta oss!

Järva är ett av de mest föreningstäta områdena i Sverige. Hos oss finns det inte bara många aktiva föreningar utan även många engagerade och drivna människor. Genom att samla olika etablerade organisationer som redan är aktiva i områden vill ta till vara på och understödja denna kraft.

Höstterminens Föreningsstöd startar igen onsdag 29 augusti