Hor organiserar vi oss mot våldet?

Av:

|

Publicerad:

|

Kategori:

Hur organiserar vi oss mot våldet? Under vår andra lördag med Järva Röstar fokuserar vi på organiseringen mot det dödliga våldet i våra områden. Vi lyfter den kamp som har förts under åren och alla de initiativ som görs dagligen för att ändra utvecklingen. Med mammornas manifestation och föräldrarnas 34-punktslista i ryggen lyssnar vi in aktiva Järvabor, politiker och ungdomar för att blicka framåt.
Arrangörer: Rädda Barnen, Rinkeby Folkets Hus, ABF Stockholm, Folkets Husby
Järva Röstar: Hur organiserar vi oss mot våldet?
Lördag 23 oktober, 14:30-19:30
Folkets Husby
Moderator: Nattalie Ström Bunpuckdee
14:30 MINGEL
15:00 PANELSAMTAL
Fatima Mohamed Milgoo, Föräldraorganiseringen
Aweiz Abdulkader, brobyggare
Carro Sinisalo, förälder
Ahmed Noor, Förorten mot Våld
René Leon Rosales, forskare vid Mångkulturellt centrum
16:15 POLITIKERDEBATT
Jan Jönsson (L), socialborgarråd
Rashid Mohammed (V), Stockholms stads trygghetsutskott
Farida al-Abani (Fi), gruppledare i arbetsmarknadsnämnden och ledamot i Agenda 2030
17:30 TALK SHOW
Galdem A Talk
Kollektiv Sorg
BK Bussenhus
18:30 FILMVISNING
Jag skiner inte utan er mina bröder, regi Alexander Abdallah