Hur ska vi bo?

Av:

|

Publicerad:

|

Kategori:

Årets sista Järva Röstar: Hur ska vi bo? Kampen för allas rätt till bostad är en av de mest brännande frågorna för Järvabor och organiseringen har pågått under årtionden. Hur ska vi bo? Vi lyfter det arbete som har förts under åren i Järva genom att lyssna på aktiva Järvabor, politiker och ungdomar och blickar även framåt. Moderator: Araia Ghirmai Sebhatu
Järva Röstar: Hur ska vi bo?
Söndag 5 december, 13:30- 18:30
Kista Träff/ Sverigesalen
13:30-14:00 Mingel
14:00-15:00 Panelsamtal
15:15-16:15 Talk show
16:30-17:40 Politikerdebatt
17:45-18:30 Kultur
Arrangörer: Rädda Barnen, Rinkeby Folkets Hus, ABF Stockholm, Folkets Husby.
13:30-14:00 MINGEL
14:00-15:00 PANELSAMTAL
Ilhan Kellecioglu, Ort till Ort Husby
Sandra Mandell, Järva hyresgästföreningen
Hagi Fara, boende och aktiv i Järva
Åse Richards, doktorand i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning
15:15-16:15 TALK SHOW
Galdem A Talk
Elif Güler
Sarah Ameziane
16:30-17:40 POLITIKERDEBATT
Dennis Wedin (M)
Martin Hansson (MP)
Emilia Bjuggren (S)
Torun Boucher (V)
18:00 KULTUR
Poesi med Nawroz Zakholy