Järva Röstar: Jämlik skola?

I sjätte upplagan av Järva Röstar fokuserar vi på skolfrågan!

I skollagen står att skolan ska vara likvärdig för alla elever oavsett skola. Oavsett bostadsort, socioekonomisk bakgrund eller andra faktorer ska skolan ge en likvärdig utbildning. Skolan är det demokratiska samhällets kanske viktigaste grund. Skolan ska vara kompensatorisk och alla elever ska få de verktyg och stöd de behöver för att klara sin skolgång. Sverige är det enda landet i världen som inte har ett vinsttak på skattefinansierad utbildning, detta har bland annat fått till följd att många oseriösa aktörer startat skolor, på elevers bekostnad.

Svenska elevers kunskaper generellt har markant försämrats under de senaste 20 åren och det skiljer sig även skolor emellan. En av många slutsatser är att klasstorlek och lärartäthet har betydelse för elevers resultat, allra tydligast för elever i tidiga åren och från hem där eleverna inte får stöd i sitt skolarbete. Är den segregerade skolan ett hot mot en jämlik utbildning för Sveriges unga?  

Vi lyssnar in boende, skolpersonal, föräldrar, unga och politiker om olika perspektiv och lösningar.

Var? Rinkeby Folkets Hus

När? Lördag 18 juni 2022, 13:30-17:30

Hoppas vi ses!

2022-06-16T17:50:03+01:00