Järva Röstar: Vård i kris?

I det femte samtalet av Järva Röstar fokuserar vi på vårdfrågan. Är vården jämlik? Påverkar din etnicitet, ditt könstillhörighet eller din bostadsort den vård du får? Vi lyssnar in boende, vårdpersonal, forskare, unga och politiker om hur vi kan lösa vårdkrisen och förbättra vården. Järva Röstar är ett initiativ av Rädda Barnen, Rinkeby Folkets Hus, Folkets Husby och ABF Stockholm.

Välkomna Lördag 7 maj 14:00 på Folkets Husby!

2022-05-05T12:41:55+01:00