Kära Järva – ta med er det här från 2020!

Av:

|

Publicerad:

|

Kategori:

Kära Järva – ta med er det här!
Ett år som 2020 är omöjligt att summera – fyllt av förluster, ovisshet och en ny verklighet. Mycket handlar fortfarande om att minska smittspridningen och rädda liv – vilket gör att vi lätt glömmer allt det som sker i övrigt. Vi avslutar därför året med att lyfta några av de händelser och initiativ som visar på kraften, kulturen och den kollektiva styrkan i organisering utifrån vårt Husby-perspektiv. Så många föreningar och satsningar förutom de som nämns här gör ett stort arbete och stärker Järva dagligen. Vi ser er!
Genom de här exemplen på gemensam kraft och handlingsförmåga tar vi med oss energin in i 2021. Ta hand om er själva, varandra och i den mån ni kan – supporta alla de kraftfulla initiativ som tas just nu på din ort!
ÄLSKADE HUSBY
I januari har dokumentären Älskade Husby premiär och röda mattan rullas ut till Folkets Husby där unga och gamla samlas för att ta del av en 90-talsskildring av den första generationen unga som växte upp i Husby. En varm kväll fylld av kärlek till platsen. Finns att se på SVT Play.
MIZERIA-PREMIÄR PÅ KULTURHUSET HUSBY
Kulturhuset Stadsteatern inviger i början av mars sin nya scen i Husby med urpremiär av Melody Farshins Mizeria som spelas för både skolklasser och Järvabor som hyllar pjäsen. Någon vecka senare tar pandemin fart och det blir allt svårare att driva scenkonst.
JÄRVAHJÄLPEN
När pandemin bryter ut är boende i Järva snabba med att mobilisera – volontärer samlas och nätverket Järvahjälpen börjar genast handla åt riskgrupper och stötta med ärenden och uppbackning där det behövs. Initiativet når många människor och hyllas stort.
FLAGGA GULT
Situationen för många människor blir svår när de antingen blir sjuka eller förlorar sina arbeten. Socialt Center Husby och Ort till Ort drar igång kampanjen Flagga gult med krav om att införa tre hyresfria månader och stoppa vräkningar. Flaggor sys i huset och ses hänga från balkonger och fönster i solidaritet med de hyresgäster som riskerade vräkningar. Kampanjen spred sig till andra orter och uppmärksammades nationellt.
FOLKETS HUSBYS TRYGGHETSUNDERSÖKNING
Sommaren 2020 tog 715 personer från Järva sin tid för att svara på den enkät som kom att bli rapporten Folkets Husbys Tryghhetsundersökning 2020 som syftade till att nyansera trygghetsbegreppet utifrån Järvabornas egna problemformuleringar. Här framkom både otrygghetens många faktorer och den starka gemenskapen i Järva.
HUSBY BASKETBALL CAMP + LÖPARAKADEMIEN
I augusti tar de två Husby-profilerna Keya Turan och landslagsspelaren Binta Drammeh initiativ att starta upp Husby Basketball Camp där unga gratis får testa på och briljera i basket tillsammans. Satsningen ger kraft och energi för att nya idéer kan startas upp mitt i en pandemi. Samtidigt visar Löparakademien – med sin vision om jämlik hälsa och social inkludering – att behovet för och kraften i deras verksamhet är enorm. Deras tioveckorsprogram för ungdomar genomförs i flera orter och när de inte kan starta lopp som planerat hittar de nya sätt att tillgängliggöra träning. Tio år efter att föreningen startats i Husby är de mer relevanta än någonsin.
KRAVEN PÅ HEMBLA ÖKAR
Under året börjar boende i Hemblas fastigheter i Husby organisera sig allt mer kollektivt och ses varje vecka med gårdsfika och möten för att uppmärksamma Hemblas bristfälliga förvaltning och driva kampanjen att kommunen ska köpa tillbaka fastigheterna som Hembla äger. Organiseringen drivs av Ort till Ort – ett nätverk av hyresgäster, bostadslösa och andra som arbetar för allas rätt till ett bra boende. Missnöjet bland grannarna är stort och de gemensamma kraven på ett värdigt boende hörs allt mer.
UNGDOMSORGANISERING FÖR REACTOR
Under hösten presenteras förslaget att de kommunala Träffpunkterna Reactor och Ungdomens Hus i Rinkeby ska stängas i sin nuvarande form och ersättas av ny verksamhet nästa år. Många ungdomar organiserar sig genom att skriva öppna brev, maila politiker och kritisera bristen på barnkonsekvensanalys i förslaget. Tidigare besökare, forskare vars forskning det hänvisas till i den externa utredningen och aktiva i området ifrågasätter beslutet och engagemanget för att forma verksamhet för unga 16-19 år har sällan varit större.
KAMPEN FÖR ODLING VID HÄSTA GÅRD
Under många år har kampen förts för eko-odling på Järvafältet och en långsiktigt hållbar plan för Hästa Gård. Medborgarförslag, kreativa lösningar och praktiska exempel har drivits från föreningar som Den gulliga folkrörelsen och Järvabor som Anita, Rafael och Damir och det nystartade Grönt Initiativ. När nu miljöborgarrådet meddelar att 30 miljoner anslås för att rusta upp gården ser vi fram emot att det lokala engagemanget tas till vara och blir en del av framtiden.