Kommentar

Av:

|

Publicerad:

|

Kategori:

SJUKDOM ÄR INGET VAL ❤

Just nu är Järva under hård press. Vi på Folkets Husby har mycket att säga om alla de utspel och politiska poänger som under senare tid har gjorts på Järvabornas bekostnad och den aggressiva rasism som följt, och kommer också få tillfälle att återkomma till hur krisen har hanterats.

Fram till dess vill vi poängtera något grundläggande – att sjukdom inte är ett val och att en kris som denna inte heller drabbar jämlikt. Varken folkhälsa eller livsvillkor är jämlika och coronakrisen förstärker denna redan rådande ojämlikhet. Vi delar därför en artikel från Amnesty som vi tycker sammanfattar läget bra och som hänvisar vidare till ytterligare läsning:

https://www.amnesty.se/…/i-coronans-tid-vi–prata-om…/…

LOKALA INITIATIV FÖR ATT KLARA KRISEN

För oss i Husby är de akuta utmaningarna många och tydliga. Förutom sorgen och smärtan för en stadsdel som än så länge drabbas hårdast i Stockholm, är de ekonomiska konsekvenser som corona för med sig för de boende förödande. Det skapar en enorm stress och oro i en redan hårt pressad situation där vi förlorat många nära och kära.

Vi på Folkets Husby ställer oss därför bakom en rad lokalt organiserade initiativ – t ex Flagga Gult som vill se tydliga stödinsatser och solidaritet med de hyresgäster som drabbas hårdast – precis som bostadsrättsinnehavare föreslås få amorteringsfrihet. Bostad är en rättighet och ingen ska behöva vräkas i detta nu. Marginalerna är små för att klara oförutsedda utgifter som att stå för skollunchen för barn när skolorna har stängt, och att plötsligt förlora all inkomst i hushållet. Boende i Järva arbetar i högre andel i de branscher där jobben försvinner och har osäkrare arbetsvillkor, än Stockholmarna i stort.

Vi har också under en tid utrett och drivit frågan kring att erbjuda familjer matlådor från t ex lokala handlare och samordna det i våra lokaler. En utebliven skollunch kan för många vara en tung börda att kompensera ur den privata kassan. Det arbetet fortgår och i linje med det stöttar vi att Unga örnar och Hyresgästföreningen trycker på och debatterar för samma sak. Sist men inte minst – det solidariska fotarbete som görs av ideella krafter genom Järvahjälpen för att stötta de som behöver det mest är avgörande här och nu.

–> Flagga Gult – hyresfria månader och stopp av vräkningar
https://www.facebook.com/flaggagulthusby/
–> Järvahjälpen- underifrån-initiativ för att stötta riskgrupper
https://www.facebook.com/groups/161867551508913/
–> Lunch till gymnasieungdomar – insats för att kompensera utebliven skollunch
https://www.nyhetsbyranjarva.se/lunchcheck-till-eleverna-b…/

STÖD TILL FÖRENINGSLIVET OCH SAMLINGSLOKALER

Det lokala föreningslivet och den ideella sektorn är en skör infrastruktur som redan innan krisen stod under hård ekonomisk press. Det handlar inte bara om Folkets Husby utan om alla samlingslokaler, små föreningar med ideellt engagerade samt större kulturbärare. Nu behöver det snabbfotade arbete vi gör i krisens namn uppvärderas och framförallt stöttas för att långsiktigt klara överlevnad. Ideell Kulturallians skriver bl a följande krav i ett öppet brev:

–> Samverka och resurssätt föreningslivet
Föreningslivet gör just nu ett enormt arbete i att stötta de som behöver hjälp i lokalsamhället, sprida information och stötta och ge råd till myndigheter som ofta själva saknar metoder för att nå människor. Erkänn arbetet av det lilla föreningslivet och skapa arbetstillfällen och arvoderade uppdrag där det går.

–> Åtgärdsförslag från Ideell Kulturallians:
Föreningar ska ej bli återbetalningsskyldiga för redan utbetalda stöd trots att verksamheten inte går att genomföra. Inför hyresfria månader för lokalbärande organisationer inom ideell sektor!

http://ideellkultur.se/…/atgardsforslag-for-att-varna-den-l…

Ta hand om er själva, varandra och i den mån ni kan – supporta alla de kraftfulla initativ som tas just nu på din ort!

/ Folkets Husby