Kontakten: nytt nätverksprogram

Av:

|

Publicerad:

|

Kategori:

NÄTVERKSPROGRAMMET ”KONTAKTEN”

I samarbete mellan Beredskapslyftet och Folkets Husby

”Kontakten” är ett nätverksprogram som riktar sig till personer i åldern 20 – 30 år från Järva som är nyexaminerade eller i slutskedet av studier eller yrkesutbildning och i behov av att etablera kontaktvägar in i arbetslivet.

Nätverksprogrammet ger tillgång till affärsnätverk och möjlighet till inträdesposition efter avslutat program.

I Nätverksprogrammet ”Kontakten” möter den nya generationen på arbetsmarknaden från Järva seniora nyckelpersoner från näringslivet. Deltagarna får tillgång till affärsnätverk, möjlighet att utvecklas inom sitt yrkesområde och mentorer som är fokuserade på att hitta inträdesmöjligheter för adepten.

Förutom kontinuerliga träffar mellan mentor och adept kommer nätverksprogrammet att inkludera fyra gemensamma mentorträffar där samtliga adepter och mentorer deltar för att diskutera frågeställningar utifrån givna teman. Gruppen kommer bestå av cirka 20 adepter och mentorer. Vår matchning med en mentor sker utifrån adeptens önskemål, utmaningar och ambitioner framåt. Adept och mentor träffas löpande, fysiskt eller digitalt, under tio månader och sätter tillsammans mål för programmet. Utöver möten med mentorn ingår adepten i ett buddy team med andra adepter som vill diskutera liknande frågeställningar.

Vi söker adepter som vill ta steget ut i arbetslivet

Vi söker personer som är nyexaminerade eller i slutskede av akademiska studier eller yrkesutbildning med intresse och inriktning mot alla branscher och sektorer.

Om organisationerna bakom programmet

”Kontakten” genomförs inom ramen för Beredskapslyftet i partnerskap med Folkets Husby. Beredskapslyftets partnerföretag som har mångårig erfarenhet av att leda mentorprogram och har tidigare matchat mer än 2 000 mentorpar över hela Sverige.

Om Beredskapslyftet: Beredskapslyftet, som är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, har som ändamål att stötta samhället vid betydande kriser och samhällsproblem och att medverka till samhällsutvecklingen, genom:
att utgöra en plattform för att mobilisera resurser som näringslivet har möjlighet att ställa till förfogande för att stötta samhället där det offentligas och andra aktörers resurser eller kapacitet inte räcker till, eller där näringslivet av något skäl har en unik förutsättning att göra skillnad.

Om Folkets Husby: Folkets Husby är en medborgardriven mötesplats på ca 700 kvm i hjärtat av Husby som sedan 2016 drivs av den ideella föreningen med samma namn. Med fokus på kultur, folkbildning och samhällsengagemang utifrån de boendes behov vill de vara en självklar mötesplats i norra Järva. Här möts och växer människor, åsikter och idéer.

Ansökan

Gör din ansökan genom att fylla i detta formulär. Beskriv vem du är och motivera varför du vill gå nätverksprogrammet ”Kontakten”. Beskriv också vad du önskar uppnå som deltagare i programmet och vilken typ av inträdesposition du är intresserad av. Efter ansökan kontaktar vi dig för vidare information. Vi har begränsat antal platser och kan inte garantera dig en plats för mentorskap. Sista ansökningsdag är 14 November. 

Vid frågor är du välkommen att kontaka oss.