Ledarskapskurs i höst

Av:

|

Publicerad:

|

Kategori:

Kurs med Tollare folkhögskola!

Folkets Husby i samverkan med Tollare folkhögskola erbjuder en ledaskapsutbildning på kvartsfart. Kursen syftar till att utveckla ett medvetet coachande ledarskap hos ungdomsarbetare och personer som arbetar eller är engagerade i civilsamhället, inriktning sociala verksamheter. Coachande ledarskap syftar i sin tur till att ge andra  möjlighet till växande genom medvetenhet och ansvarskänsla samt tillgång till inre resurser.  Anmäl dig via länk nedan senast 15 augusti!

På Tollare folkhögskola har vi en lång tradition av utbildningar inom det socialpedagogiska området. Genom våra utbildningar får du verktygen för att arbeta med människor, och vi vill ge dig en bred kompetens för att jobba med unga.

Kursens omfattning, datum samt förutsättningar

Kursens längd är 14 veckor, kvartsfart på distans med fem träffar à 3h i Folkets Husby. Däremellan gör du som deltagare individuella uppgifter som lämnas in digitalt i Google classroom. Du behöver ha tillgång till dator eller padda men behöver inte ha avancerad datakunskaper. Smartphone kan fungera men är betydligt svårare.  Arbetsformerna är: Föreläsningar, upplevelseorienterad undervisning, diskussionsgrupper, grupparbeten, litteraturstudier och seminarier samt enskilda samtal och skriv- och reflektionsuppgifter. Du har tillgång till en lärare från Tollare folkhögskola under hela kursen.

Vid eventuella nya restriktioner p.g.a. Covid -19 kan kursen komma att ställas om till endast digital undervisning i Google meets.

Vecka 35 gör alla deltagare en individuell, digital, uppgift inför första träffen.

Träff 1 Onsdag 22 september kl 18 -21
Träff 2 Onsdag 6 oktober kl 18 -21
Träff 3 Onsdag 27 oktober kl 18 -21
Träff 4 Onsdag 17 november kl 18 -21
Träff 5 Onsdag 8 december kl 18 -21
Kursen hålls i Folkets Husbys lokaler, Edward Griegsgången 16, Kista.

Anmälan: 

https://tollare.org/studera-pa-tollare/centrum-for-ideellt-arbete/clip-steg-1-coachande-ledarskap-i-praktiken/