Meet n Greet Husbyrådet

Lär känna Husbyrådet!

Onsdag 12 oktober, 18.00–20:00

Husbyrådet är på plats med 11 invalda ledamöter från

Husby, som kommer att arbeta för att förbättra och öka

välbefinnandet för boende i Husby. Kom till Folkets Husby

för att lära känna Husbyrådets ledamöter, och prata om

frågorna som är viktiga för dig som Husbybo.

För mer info och kontakt: www.husbyradet.se

info@husbyradet.se

2022-10-03T16:46:03+01:00