Nu öppnar trygghetsundersökning 2022

Vi vill gärna att du som Järvabo besvarar vår trygghetsenkät. Det tar cirka fem minuter och dina erfarenheter är viktiga för området!

I Trygghetsundersökningen fördjupar vi oss i synen på det egna området, samt erfarenheter av rasism, våld och av det brottsförebyggande arbetet i Järva.

Under hela juni kan du besvara enkäten, fysiskt genom att komma till huset eller digitalt genom länk; https://sv.surveymonkey.com/r/FHTrygghetsundersokning

Hälsningar,

Personal på Folkets Husby

2022-06-09T13:08:53+01:00