Nystartsrapport för Stockholms kulturliv

Av:

|

Publicerad:

|

Kategori:

Nu släpps ”Nystartsrapporten – i skuggan av en pandemi. Hot och möjligheter för Stockholms kulturliv”, som är initierad av Stockholms kulturborgarråd Jonas Naddebo och skriven av Eric Sjöström.

Syftet är att ta fram förslag som ska underlätta för kulturlivet efter pandemin. Rapporten bygger på intervjuer med företrädare från Stockholms kulturliv och två större enkäter som gått ut till kulturorganisationer och kulturutövare. En av de aktörerna som intervjuats är Folkets Husby.

Läs hela rapporten här: https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/utredningar-statistik-och-fakta/utredningar-och-rapporter/kultur-och-stadsutveckling/nystartsrapport.pdf