Partners

Partnerskap

Stora delar av Folkets Husbys verksamhet görs i samverkan, dels med medlemmar och medlemsförening och dels med andra aktörer. Vi vet att vi är starkast tillsammans och att vi skapar mervärde genom att koppla upp oss mot specifik spetskompetens och arbeta sektorsöverskridande för långsiktig samhällsförändring.

Aktörer i Järva

Folkets Husby arbetar nära föreningsliv och civilsamhällesaktörer i Järva. Två av våra närmsta partners är Rinkeby Folkets Hus och Järva Folkets Park. Vi krokar arm genom att samarrangera events, tänka strategiskt tillsammans och verka för att erbjuda boende i Järva tre starka medborgardrivna mötesplatser.

IOP med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Under 2018 ingick vi i ett Idéburet Offentligt Partnerskap med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning som löper till 2021. Inom ramen för partnerskapet arbetar vi med verksamhet som rör lokal demokrati och delaktighet och verksamhet för kvinnor och föräldrar, alltid utifrån boendes behov, inflytande och delaktighet.

Region Stockholm

Med fokus på psykisk hälsa arbetar Folkets Husby sedan 2019 med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom ramen för Strategin för psykisk hälsa. I den lärande samverkan delas erfarenheter kring att arbeta platsbaserat för ett ökat välmående, med fokus på Collective Impact. I en splittrad samtid mobiliserar vi lokala krafter och aktörer. Med boendes röster i centrum, och en gemensam struktur för beslut, säkrar vi bättre insatser för ett gott liv i Husby.

På lika villkor med Rädda Barnen

Folkets Husby är sedan starten med i partnerskapet På Lika Villkor som är Rädda barnens satsning i Sverige med syftet att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Det lokala ägandeskapet är nyckeln och att boende i området själva ges möjligheten att kunna påverka sin situation och skapa lösningar utifrån sina specifika behov. Det är ett sektoröverskridande partnerskap och i det ingår lokala föreningar och andra aktörer i civila samhället, näringsliv, akademi samt myndigheter. Alla samarbetspartners arbetar tillsammans för att skapa hållbara och långsiktiga samhällsförändringar.