Rapportsläpp

Av:

|

Publicerad:

|

Kategori:

Rapportsläpp: Folkets Husbys Trygghetsundersökning 2020
Måndag 16 november, 18:30-20:00
Digitalt samtal: https://us02web.zoom.us/j/83009474700

Tillsammans med inbjudna gäster diskuteras den rapport som kriminolog Leandro Schclarek Mulinari och psykolog Sima Wolgast skrivit tillsammans med Folkets Husby. Rapporten utgår från den enkätundersökning som gjordes under sommaren där 715 svar kring bl a trygghetsbegreppet, diskriminering och rasism samlades in. Under kvällen kommenteras rapporten från inbjudna boende och samverkanspartners.

Rapporten går att ladda ner fr o m fredag 13 november på http://folketshusby.se/kunskap-rapporter/

Grafisk form och illustration av Sarah Katarina Hirani