Seminarium: Hur kan alla barn och unga få en meningsfull fritid?

Av:

|

Publicerad:

|

Kategori:

Onsdag 31 januari kl. 9.00–10.30 bjuder Forte och Folkets Husby in till ett kostnadsfritt hybridseminarium för dig som brinner för barn och ungas fritid. Välkomna till

En trygg och meningsfull fritid är viktig för barn och ungas välmående – det är de flesta överens om.  Samtidigt har inte alla samma möjligheter till en meningsfull fritid, bland annat barn och unga i socioekonomiskt eftersatta områden eller barn med funktionsnedsättning. Under seminariet du får möta forskare som berättar mer om den senaste forskningen inom området. Det är också en möjlighet att samlas och samtala med forskare, representanter från myndigheter och civilsamhället.

Anmälan (fysiskt på Folkets Husby eller digitalt): Jag vill anmäla mig
Mer info om semariet: Forte

Program:

Ny rapport: Fritidens betydelse för ungas psykiska hälsa – rättigheter, möjligheter och hinder
Anne Gotfredsen, och Maria Strömbäck, Umeå universitet

Den ostrukturerade fritiden i resurssvaga områden – hur ser det ut och vad krävs för att ställa om?
Alireza Behtoui, Södertörns högskola

Kvalitet i öppen fritidsverksamhet – europeiska principer och ett nationellt utvecklingsarbete
Andreas Björk och Katja Viklund,  MUCF

Vad krävs för att ge alla barn samma chanser till en trygg och meningsfull fritid?
Daniel Diaz, verksamhetsansvarig på Hassela solidaritet
Hedvig Wiezell, verksamhetschef, Folkets Husby