Startup Sthlm workshops för kvinnor!

Av:

|

Publicerad:

|

Kategori:

WORKSHOPS MED STARTUP STHLM FÖR KVINNOR:
Tisdag 5 november 2019, 16:30-19:30
Torsdag 7 november 2019, 16:30-19:30

 

DEL 1: Ta ett steg närmare dina drömmar och visioner!
Tisdag 5 november 2019, 16:30-19:30
– Kartlägg vad du vill uppnå!
– Sätt tydliga, konstruktiva mål!
– Skapa en konkret plan för att nå målen!

Kvinnor är underrepresenterade bland egenföretagare. Den här workshop-serien är till för att sänka trösklar, inspirera fler till att våga drömma och möjliggöra att fler idéer blir förverkligade av kvinnor.

Affärsutvecklaren Jean Rose håller tillsammans med självaste Leyla ”@leyglow” Aksoy en workshop med fokus på drömmar och visioner.

Med hjälp av effektiva verktyg kommer vi att kartlägga vad du vill uppnå, sätta tydliga mål och skapa en konkret plan för att nå målen.

Kom som du är, ingen dröm är för stor eller liten, och ta hjälp av stöd och feedback från andra drivna kvinnor i en trygg miljö. Eventet är öppet samt gratis och vi bjuder på tilltugg!

***
Det här är första delen i workshopserien. Del två som handlar om idéer och förverkligande hittar du här:
https://www.facebook.com/events/473424739935355/

 

DEL 2: Ta ett steg närmare din affärsplan!
Torsdag 7 november 2019, 16:30-19:30

– Hur kommer man på en affärsidé?
– Hur gör man om sin idé till en inkomstkälla?
– Vad behöver man göra för att ta idén till verklighet?

Unga kvinnor är underrepresenterade bland egenföretagare. Den här workshop-serien är till för att sänka trösklar, inspirera fler till att våga drömma och möjliggöra att fler idéer blir förverkligade av kvinnor.

Affärsutvecklaren Jean Rose håller en workshop med fokus på idéer och förverkligande av dem. Med hjälp av effektiva verktyg kommer vi att titta på hur idéer går att göra om till inkomstkällor, hur man kommer på en affärsidé och vad man behöver göra för att ta idén till verklighet.

Kom som du är, ingen idé är för stor eller liten, och ta hjälp av stöd och feedback från andra drivna kvinnor i en trygg miljö! Eventet är öppet och gratis och vi bjuder på tilltugg!

***
Det här är del två i workshopserien. Del ett som handlar om drömmar och visioner hittar du här:
https://www.facebook.com/events/958504951165914/