Träff för kvinnor i alla åldrar!

Kvinnogaacda!

En gång i månaden arrangerar vi ett forum för kvinnor i alla åldrar där vi fokuserar på särskilda teman, delar erfarenheter och kunskap och umgås. Denna träff har vi extra fokus på bröstcancer med inbjudna gäster som delar sin historia. Välkomna!

2019-11-13T12:21:31+00:00