Vad gör socialtjänsten?

Vad gör socialtjänsten?

Onsdag 16 oktober 17:30–20:00

Kom på dialogmöte för föräldrar för att samtala med socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten, föräldrarådgivare från Familjehuset, andra föräldrar och oss på Folkets Husby. Arrangeras i partnerskap med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

2019-10-15T08:23:54+01:00