Vägledning för vuxna om psykisk hälsa hos barn och unga

Du är välkommen att delta i en workshop kring ett nytt material som Rädda Barnens psykologer har tagit fram – Blandade känslor som ger verktyg och vägledning för vuxna om psykisk hälsa hos barn och unga.

Barnen är med i lekar under tiden föräldrar är i workshopen.

Välkomna!

2022-05-05T12:48:43+01:00