Verksamhet för föräldrar och kvinnor 2019-05-22T17:11:07+01:00

VERKSAMHET FÖR KVINNOR OCH FÖRÄLDRAR

Folkets Husby arbetar för att stärka området och erbjuder verksamhet utifrån de boendes behov. Under 2019 satsar vi på att etablera Folkets Husby som en trygg mötesplats för kvinnor i norra Järva. Här sker aktiviteter i eget arrangemang, med medlemsföreningar och i samverkan andra lokaler aktörer. Vi arrangerar studiecirklar, föreläsningar, mammagrupper och varje tisdag har vi Tanke Tuesdays med intersektionellt feministiskt tema i Inkubatorn.

Ett annat verksamhetsfält som vi utvecklar i samverkan med Rinkeby-Kista sdf är att stärka föräldrar i sin föräldraroll genom kunskapsforum och förutsättningar för ökad självständighet och egenmakt. Precis som i alla våra verksamheter ska vi skapa forum som stärker föräldrarna att själva identifiera och formulera sina behov. Lovaktiviteter, studiecirklar, pappaforum och temakvällar är exempel på aktiviteter. Gemensamma högtidsfiranden i huset är en verksamhet som vi kommer att utveckla under året. Vi vet att många  föräldrar har svårt att delta utan barnvakt, och erbjuder därför ofta parallell verksamhet för barn eller barnpassning när vi gör verksamhet.