Verksamhet 2019-04-15T21:36:45+00:00

VERKSAMHET

Folkets Husby arbetar för att stärka området och erbjuder verksamhet utifrån de boendes behov. Vårt fokus i det dagliga arbetet ligger på folkbildning, kultur och samhällsengagemang. En viktig del i verksamheten är dels att vara en förutsättningslös trygg mötesplats och dels att tillgängliggöra fysiska rum för både privata och publika arrangemang genom lokaluthyrning och konferensverksamhet.

Vi arrangerar kontinuerligt föreläsningar, workshops och aktiviteter utifrån de mest angelägna frågorna i området. Det görs antingen i egen regi, i samverkan med medlemsföreningar eller genom att vi stöttar föreningar och medlemmar att själva hålla i sina egna arrangemang. Vår kontinuerliga verksamhet har fokus på lokal demokrati och delaktighet kvinnor, föräldrar. Håll utkik i vårt nyhetsflöde för vad som händer i huset!

Folkets Husbys verksamhet stöds av Stockholms stads Kulturförvaltning, MUCF, Rinkeby-Kista sdf och Boverket.