Verksamhet 2018-09-14T12:22:05+00:00

VERKSAMHETEN 2018

Folkets Husby arbetar för att stärka området och erbjuder verksamhet utifrån de boendes behov. Vårt fokus i det dagliga arbetet ligger på folkbildning, kultur och samhällsengagemang. En viktig del i verksamheten är dels att vara en förutsättningslös mötesplats och dels lokaluthyrningen som tillgängliggör fysiska rum för både privata och publika arrangemang.

Vi arrangerar kontinuerligt föreläsningar, workshops och aktiviteter utifrån de mest angelägna frågorna i området. Det görs antingen i egen regi, i samverkan med medlemsföreningar eller genom att vi stöttar föreningar och medlemmar att själva hålla i sina egna arrangemang.

Under hösten 2018 startar vi mer verksamhet med fokus på lokal demokrati och delaktighet kvinnor, föräldrar. Håll utkik!

Under året arbetar vi med demokratifrågor och utbildar valambassadörer genom samarbete med ABF Stockholm och Rinkeby Folkets Hus och projektet www.demokratiskolan.com

Folkets Husbys verksamhet stöds av Stockholms stads Kulturförvaltning, MUCF, Rinkeby-Kista sdf och Boverket.