Inkubatorn

Inkubatorn

Inkubatorn är Folkets Husbys plattform för ungas organisering för unga vuxna mellan 18-30 år med målet att stärka egenmakten, erbjuda fysiska arbetsrum och ge verktyg till föreningsutveckling, samhällsengagemang, entreprenörskap och kritiskt tänkande.

En viktig del av Inkubatorn är det sociala sammanhanget där engagerade och drivna unga vuxna möter likasinnade, stärker varandra, byter erfarenheter och har möjlighet att verka som en kollektiv kraft. I sin tur skapas en stark plattform för påverkan och förändring.

Inkubatorn har sedan starten varit en naturlig plats för unga i området, en plats att inhämta kunskap från engagera sig i, utvecklas i olika kreativa former och framförallt en plats som unga tydligt får vara med och forma. Inkubatorn har under åren varit i ständig förändring för att hela tiden stödja aktuella behov. Genom att ständigt utgå från ungas behov och kunskap har vi haft ett starkt flöde av nya unga besökare i huset som i sin tur blivit delaktiga i den pågående utformningen av Inkubatorn.

Kontakta oss

Daniel Perez Peric