Kunskap & rapporter

Kunskapsproduktion sker dagligen på Folkets Husby – i möten mellan människor, genom erfarenhetsutbyten, i samtal och praktiskt arbete. En viktig del av föreningens arbete är att sprida och tillgängliggöra både våra erfarenheter och den kunskap om området som tas fram av andra gemensamt med boende. På den här sidan samlar vi därför material som verksamhetsberättelser, rapporter, texter och pm som berättar både om Husby och vår förening.