Folkets Husby - Lokal delaktighet

Lokal delaktighet
och organisering

En av Folkets Husbys kärnaktiviteter är att erbjuda möjligheter för boende att på egna initiativ organisera sig och fungera som en samlande kraft för civilsamhället och det lokala föreningslivet. Lokaluthyrning och lokalupplåtelse är därför en viktig del av verksamheten ur en demokratisk aspekt. Utöver det fungerar Folkets Husby som en spontan mötesplats där boende träffas på daglig basis i cafédelen för att umgås och möta andra i området. Att tillhandahålla en tillåtande social samlingsplats utan krav på varken konsumtion eller prestation är viktigt både för föreningens arbete och Husby i stort.

Järva röstar

Järva röstar är ett demokratistärkande initiativ av Folkets Husby, Rinkeby Folkets Hus, ABF Stockholm och Rädda Barnen som startade inför valet 2018. Även inför valet 2022 gick aktörerna samman och som en motkraft till de fyrvekeri-insatser som ofta görs månaden innan valdagen arrangerades från augusti 2021 till 2022 åtta stora halvdags-arrangemang. Istället för att politiker sätter agendan har fokus varit på att områdets egna frågor styr diskussionerna och att boende ska kunna ställa sina frågor och få svar genom proffsigt modererade samtal. Varje tillfälle kretsade kring ett tema, som bostadsfrågan, sjukvården eller våld och innehöll en politikerdebatt, en civilsamhällespanel och en talkshow med förstagångsväljare.

Husbyrådet

Lokal demokrati - Järva röstar