Demokratiskolan för Järva

Av:

|

Publicerad:

|

Kategori:

Vi engagerar boende iför valet 2018! Några av de mest engagerade mammorna, papporna och ungdomarna i Järva har utbildats till valambassadörer och har som uppgift att öka kunskapen om valsystemet och de politiska partierna. De kommer under de närmsta månaderna hålla föreläsningar, studiecirklar och politikcaféer för sina egna föreningar eller nätverk. Utbildningen och är en del av https://www.demokratiskolan.com som är ett initiativ av ABF Stockholm som har tagits fram tillsammans med Rinkeby Folkets husRinkeby framtidskommitté, Interpeace och oss i Folkets Husby.