Lokaluthyrning

Välkommen att hyra lokal på Folkets Husby! Vi har rum för olika typer av arrangemang, som exempelvis konferenser, bröllop, teater, APT-möten, föreläsningar, filmvisningar eller styrelsemöten. Alla arrangemang måste överensstämma med Folkets Husbys värdegrund om alla människors lika värde oavsett kön, härkomst, sexuell läggning och religös åskådning.

Kontakt för bokning av lokal
Soraia Guled, koordinator
Telefon: 0760-05 54 77
E-post: soraia@folketshusby.se

Lokaluthyrning, Folkets Husby

Stora salen

Rymmer upp till 300 personer, öppet till 02:00.

Här finns en scen, ljudutrustning, mikrofoner, en flygel, tillgång till ett mindre tillagningskök och takhängd projektor.

Pris

  • 625 kr/h, 07:00 – 22:00
  • 1 000 kr/h, 22:00 – 02:00
  • 1 600 kr för städning vid alla bokningar
Lokaluthyrning, Stora grupprummet

Stora grupprummet

Rymmer upp till 25 personer.

Rummet är anpassat för möten men även för biomöblering. Här finns en soffa, whiteboard och en takhängd projektor med duk.

Pris

  • 400 kr/h, 07:00 – 22:00
  • 500 kr/h, 22:00 – 02:00

Lilla grupprummet

Rymmer upp till 8 personer.

Rummet är anpassat för mindre möten. Här finns whiteboard och en takhängd projektor med duk.

Pris

  • 150 kr/h, 07:00 – 22:00
  • 200 kr/h, 22:00 – 02:00