Bli medlem

Bli medlem i Folkets Husby!

Våra medlemmar är vår styrka! I dagsläget har Folkets Husby drygt 50 medlemsföreningar och ca 60 privatmedlemmar. Vi arbetar med örat mot marken och blicken framåt och välkomnar gärna fler aktiva medlemmar att bli en del av huset och verksamheten.

Alla föreningars ansökningar behandlas av Folkets Husbys styrelse för att säkerställa att alla medlemsföreningar har en värdegrund som är i enlighet med föreningens värdegrund. Föreningen Folkets Husby kan utesluta föreningar som inte respekterar värdegrunden.

Folkets Husby är en ideell förening som värnar om allas lika värde, jämlikhet och jämställdhet. Vi främjar mångfald och solidaritet och vill att huset ska vara en träffpunkt för folkbildning, kultur och samhällsengagemang. Föreningar och privatperoner som vill bli medlemmar hos oss behöver därför dela Folkets Husbys värdegrund och syfte.

Medlemskap: Föreningar

Vad innebär medlemskapet?

  • att ni delar Folkets Husbys värdegrund och stöttar huset
  • att föreningen har en röst (endast 1 röst per medlemsförening) till Folkets Husbys årsmöte samt förslagsrätt (att skriva motioner)
  • att föreningen får 20 % rabatt på lokalhyran i Folkets Husby
  • att ni får tillgång till föreningsstöd och medlemsaktiviteter som Mat & Prat

Hur blir ni medlemmar?

Ansökan om att bli medlemsföreningen görs genom särskild blankett som fylls i och lämnas till personal eller mailas in tilllsammans med er förenings stadgar, verksamhetsberättelse och senaste årsmötesprotokoll. Digital blankett fås genom mail till emma@folketshusby.se

Den skriftliga anmälan behandlas därefter av föreningens styrelse för att säkerställa att alla medlemsföreningar har en värdegrund som är i enlighet med föreningens värdegrund. Efter godkännande betalas angiven medlemsavgift in och ni är sedan aktiva medlemmar.

Medlemskap: Privatperson

Vad innebär medlemskapet?

  • att du delar Folkets Husbys värdegrund och stöttar huset
  • att du som är aktiv medlem får delta på föreningens årsmöten
  • att du har rösträtt och förslagsrätt (skriva motioner) till årsmöten
  • att du har rätt att kandidera till styrelsen
  • att du bjuds in till medlemsaktiviteter som Mat & Prat

Hur blir du medlem?

Fyll i blanketteten för privatpersoner som finns i huset och lämna personal i huset, i brevlådan vid entrén eller maila den till emma@folketshusby.se och betala in angiven medlemsavgift enligt blanketten. Du kommer att få en bekräftelse på medlemskapet per mail när ansökan har behandlats. Alla uppgifter behandlas i enlighet med GDPR.