Engagera dig

Bästa Järvabo, vill du engagera dig?

Kom med förlag på vad du vill göra, så understödjer vi er. Vi vill att ni är med och driver igenom era idéer.

Folkets Husby är ett hus som finns för alla. Detta innebär att alla ska kunna ta del av verksamheten och ha möjlighet att delta i att påverka träffens funktion och aktiviteter. Vi arbetar med att utveckla Folkets Husby. Vad som ligger till grund för vår planering är den information som framkommit under de dialogträffar vi har genomfört samt i de möten vi regelbundet har haft med många av er medlemmar och övriga boende i området. Vi hoppas att du som boende successivt kommer att uppleva Folkets Husby som en positiv kraft som verkar utifrån Husbys bästa intresse!

Din idé är alltid värdefull och i slutändan är det vårt gemensamma arbete som bygger och utvecklar vårt gemensamma hus. Kom in och berätta vad du skulle vilja se hos oss. Vi vill att ni engagerar er!