Om Folkets Husby

Om Folkets Husby

Folkets Husby är en medborgardriven mötesplats på 700 kvm i hjärtat av Husby, som sedan 2016 drivs av den ideella föreningen med samma namn. Med fokus på kultur, folkbildning och samhällsengagemang utifrån de boendes behov är vi en självklar mötesplats i norra Järva. Här möts och växer människor, åsikter och idéer.

Värdegrund

Folkets Husbys värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Folkets Husby är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

Mission & vision

Folkets Husby verkar för en demokratisk medborgardriven mötesplats där boendes rättigheter, behov och engagemang står i centrum.

Vår vision är ett Järva där boende har jämlika förutsättningar och möjligheter att utvecklas och påverka både sitt liv och sitt närsamhälle. Genom samhällsengagemang, kultur och folkbildning skapar vi kollektiv kraft!

Om oss

Vår historia

Mötesplatsen Husby Träff öppnades i och med att Husby Centrum färdigställdes vid årsskiftet 1975/76. Sedan början har huset varit en mycket uppskattad och välbesökt träfflokal i Husby, som då drevs i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings regi. Träffen har varit en viktig del av Husbys historia och nästintill alla har en relation till platsen som kommit att bli en samlande plats för lokalt engagemang..

År 2012 meddelade Svenska Bostäder att Husby Träff skulle flytta till mindre lokaler tvärs över torget i det som tidigare var Husby krog. Under denna period var Röda Korset ansvariga för driften av Husby träff. De hade tagit över verksamheten då Rinkeby-Kista stadsförvaltningen avsagt sig sitt uppdrag att driva träffen. Beslutet att flytta verksamheten till en ny mindre lokal som krävde total renovering med oviss framtid upplevdes frustrerande av många boende som inte tillfrågats eller gjorts delaktiga i processen.

Genom Husbybornas gemensamma erfarenheter av organisering, genom Megafonens återkommande Harakat-föreläsningar och den samlade kritiken mot t ex nedläggning av vårdcentralen, fanns ett samhällsengagemang över generationsgränserna som en stark grund för mobilisering. Husby träff ockuperades på så sätt av boende som ansåg att beslutet fattats över deras huvuden. Engagemanget var starkt och bidrog till den uppslutning och känsla av lokalt ägarskap som har kommit att forma Folkets Husby. Ockupationen varade i en vecka och sammanfattades av många som en lyckad aktion trots att flytten ändå genomfördes.

1 mars 2015 bildades den ideella föreningen Folkets Husby efter ett långt mobiliseringsarbete. Det första årsmötet hölls 1 mars 2016 med ca 150 personer i rummet och en lång lista Husbybor som kandiderade till styrelsen. Föreningen tog då över driften av samlingslokalerna i Husby träff. Förutom Husbybornas engagemang var en förutsättning för att en medborgardriven mötesplats kunde skapas det understödjande arbete som lades ner från riksorganisationen Folkets Hus och Parker och deras satsning Nya mötesplatser. Tillsammans med stadsdelen och Svenska Bostäder skrevs en tydlig avsiktsförklaring för att främja uppstarten.