Om Folkets Husby

Bli medlem i Folkets Husby!

Folkets Husby är en ideell förening som värnar om allas lika värde, jämlikhet och jämställdhet. Vi främjar mångfald och solidaritet och vill att huset ska vara en träffpunkt för folkbildning, kultur och samhällsengagemang. Föreningar och privatpersoner som vill bli medlemmar hos oss behöver därför dela Folkets Husbys värdegrund och syfte.

I dagsläget har Folkets Husby ca 60 medlemsföreningar och ungefär lika många privatmedlemmar. Vi arbetar med örat mot marken och blicken framåt och välkomnar gärna fler aktiva medlemmar att bli en del av huset och verksamheten. Våra medlemmar är vår styrka!

Medlemskap: Föreningar

Alla föreningars ansökningar behandlas av Folkets Husbys styrelse för att säkerställa att alla medlemsföreningar har en värdegrund som är i enlighet med Folkets Husbys stadgar.

Vad innebär medlemskapet?

  • att ni delar Folkets Husbys värdegrund och stöttar huset
  • att föreningen har en röst (endast 1 röst per medlemsförening) till Folkets Husbys årsmöte samt förslagsrätt (att skriva motioner)
  • att föreningen får 20% rabatt på lokalhyran i Folkets Husby
  • att ni får tillgång till föreningsstöd och medlemsaktiviteter som Mat & Prat

Hur blir en förening medlem?

Ansökan om att bli medlemsförening görs genom särskild blankett som fylls i här och lämnas till personal eller mailas till soraia@folketshusby.se tillsammans med er förenings stadgar, verksamhetsberättelse och senaste årsmötesprotokoll.

Den skriftliga ansökan behandlas därefter av föreningens styrelse för att säkerställa att alla medlemsföreningar har en värdegrund som är i enlighet med Folkets Husbys stadgar och värdegrund. Efter godkännande betalas angiven medlemsavgift in och ni är sedan aktiva medlemmar.

Medlemskap: Privatperson

Vad innebär medlemskapet?

  • att du delar Folkets Husbys värdegrund och stöttar huset
  • att du som är aktiv medlem får delta på föreningens årsmöten
  • att du har rösträtt och förslagsrätt (skriva motioner) till årsmöten
  • att du bjuds in till medlemsaktiviteter som Mat & Prat

Hur blir du medlem?

Fyll i blanketten för privatpersoner som finns i huset och lämna till personal eller maila till soraia@folketshusby.se. Medlemskapet är giltigt efter att du har betalat in angiven medlemsavgift enligt blanketten.

Alla uppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Om Folkets Husby