Partners

Partnerskap

Stora delar av Folkets Husbys verksamhet görs i samverkan, dels med medlemmar och medlemsförening och dels med andra aktörer. Vi vet att vi är starkast tillsammans och att vi skapar mervärde genom att koppla upp oss mot specifik spetskompetens och arbeta sektorsöverskridande för långsiktig samhällsförändring.

Aktörer i Järva

Folkets Husby arbetar nära föreningsliv och civilsamhällesaktörer i Järva. Två av våra närmsta partners är Rinkeby Folkets Hus och Järva Folkets Park. Vi krokar arm genom att samarrangera events, tänka strategiskt tillsammans och verka för att erbjuda boende i Järva tre starka medborgardrivna mötesplatser.

IOP med Järva stadsdelsförvaltning
Under 2024 ingår Folkets Husby ett Idéburet Offentligt Partnerskap med Järva sdf med fokus på ungas studier och arbete. Tillsammans ordnar vi dropin i huset med Kpmpetensverkstan och Jobbtorg Unga Kista en gång i veckan, arrangerar bl a studiemässor och erbjuder coachning fem dagar i veckan samt studieplatser.

Under 2018 ingick vi i ett IOP med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning som löpte till 2021. Inom ramen för partnerskapet arbetade vi med verksamhet som rörde lokal demokrati och delaktighet och verksamhet för kvinnor och föräldrar, alltid utifrån boendes behov, inflytande och delaktighet.

På lika villkor med Rädda Barnen

Folkets Husby är sedan starten med i partnerskapet På Lika Villkor som är Rädda barnens satsning i Sverige med syftet att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Det lokala ägandeskapet är nyckeln och att boende i området själva ges möjligheten att kunna påverka sin situation och skapa lösningar utifrån sina specifika behov. Det är ett sektoröverskridande partnerskap och i det ingår lokala föreningar och andra aktörer i civila samhället, näringsliv, akademi samt myndigheter. Alla samarbetspartners arbetar tillsammans för att skapa hållbara och långsiktiga samhällsförändringar.