Seminarium: En medborgardriven mötesplats

Av:

|

Publicerad:

|

Kategori:

Välkomna till ett spännande seminarium 23 augusti, 13:00-17:00 på Tensta Träff, med en exklusiv presentation av en forskningsrapport och panelsamtal om medborgardrivna mötesplatsers roll i lokalsamhället, med fokus på utmaningar och möjligheter. Arrangeras av Folkets Hus och Parker med medbverkan från Folkets Husbys Hedvig Wiezell.

Seminariet vänder sig till föreningar och andra ideellt engagerade, kommunala politiker och tjänstepersoner, företrädare för bostadsbolag, fastighetsägare och alla som är intresserade av processer för att bygga hållbara mötesplatser.

Seminariet äger rum i Tensta Träff som är ett aktuellt exempel på skapande av en medborgardriven mötesplats, där ansvar för driften nu gradvis kommer föras över till en lokal paraplyförening, bestående av boende och verksamma i närområdet. Arbetet i detta fall har möjliggjorts genom en kreativ samverkan mellan Stockholm Stad, Hemsö Fastighets AB, Rädda Barnen och Folkets Hus och Parker.

Program:

13.00

Nina Andersson, Folkets Hus och Parker

Lina Zavalia, Rädda Barnen

Johan Einarsson, Hemsö Fastighets AB

Victoria Callenmark, Järva sdf

13.30

Hans Abrahamsson: vår tids samhällsomdaning – behovet av och förutsättningarna för medborgardrivna mötesplatser.

14.45

Mötesplatsens roll som mellanrumsaktör, möjliggörare och tillitsförmedlare

Fardosa Omar, Rinkeby Folkets Hus

Hedvig Wiezell, Folkets Husby

Bana Bisrat, Tensta träff

Stina Hansson, forskare

15.40

Vad krävs för att skapa hållbara förutsättningar för långsiktig verksamhet?

Lisa Kings, forskare Södertörns högskola

Jocke Kellokumpu, Kulturförvaltningen Stockholms stad

Johan Einarsson, Hemsö Fastighets AB

Rashid Mohammed, ordförande Järva stadsdelsnämnd