STUDIE OM RASISM, VÄLMÅENDE OCH TRYGGHET

Av:

|

Publicerad:

|

Kategori:

Bor du i Akalla, Husby, Kista, Hjulsta, Tensta eller Rinkeby?

I så fall kan du fram till 31 juli vara med och delta i vår enkät som ska samla statistik om rasism, välmående och trygghet i våra trakter. (Länk här nedan)

https://sunet.artologik.net/lu/Survey/30032?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Delta och sprid gärna vidare!

Vi på Folkets Husby tar dagligen del av erfarenheter kring hur rasism, misstänkliggörande och våld påverkar människors liv. Vittnesmålen kring polisers och ordningsvakters rasprofilering och övervåld är många, farliga och förminskas ofta som individuella upplevelser. Förändring kräver ett självrannsakande arbete som behöver göras inom institutioner, mellan människor och även genom att syna vilken forskning och data vi har kring svarta människor och människor som rasifieras som icke-vitas erfarenheter och villkor i Sverige. Det som just nu återigen uppmärksammas i USA – kampen för svarta människors jämlika livsvillkor i en värld där rasistiskt våld är en dödlig verklighet – är en global fråga om mänskliga rättigheter som angår oss i Sverige i allra högsta grad.

Folkets Husby fokuserar sommaren 2020 på att fördjupa oss i hur diskriminering och rasism påverkar människors trygghet och psykiska hälsa. Tillsammans med forskarna Leandro Schclarek Mulinari och Sima Wolgast genomför vi en pilotstudie där vi ihop med ungdomar från Rinkeby-Kista dokumenterar Järvabors erfarenheter av att t ex möta polisen.

I sommarens studie vill vi också vända och vrida på begreppet trygghet. Under lång tid har vi sett hur diskussioner kring trygghet kapats och ofta förflyttats till att enbart handla om fysiska miljöer; om gatubelysning, torg, ungdomar i centrum, att känna sig otrygg av att någon tigger osv. Det vi hör är mer komplext än så; hur föräldrar fruktar att deras barn ska bli nedtryckta av ordningsmakten på väg hem från fotbollsträningen eller oro för att pengarna inte ska räcka till hyran.

Vi är övertygade om att kunskap om det faktiska läget för människor i ett visst område måste utgå ifrån de som faktiskt bor där. Kraften, kunskapen och lösningarna finns hos folket i våra områden. Vi måste lyssna för att sedan belysa, ifrågasätta och ansvarsutkräva de som upprätthåller rasistiska strukturer.

Vår förhoppning är att få fram ett underlag som ligger till grund för det fortsatta förändringsarbete som behöver göras. Det finns en enorm och lång historia av sorg, frustration och trauman som försummats och som även är pågående och närvarande i Sverige idag. Vi vill lyfta dessa erfarenheter och även arbeta för att möjliggöra läkande i vår fortsatta rörelse framåt.

/ Folkets Husby