Ungdomar från Folkets Husby/Järva, som en ungdomspanel på MUCFs konferens om att öka ungas inflytande.

Av:

|

Publicerad:

|

Kategori:

Igår deltog tre ungdomar, Abuzer, Mosa och Dana från Folkets Husby/Järva som en ungdomspanel på MUCFs konferens om att öka ungas inflytande. De gav expertråd och feedback på konferensdeltagarnas idéer kring att skapa en strategi för en inkluderande och meningsfull ungdomsdialog. Senare under kvällen var det vår, Folkets Husbys tur att del med oss av våra erfarenheter, som en best practice för medborgardrivna mötesplatser.

Ungdomar och andra aktiva från huset och järvaområdet tog emot inbjudna experter, forskare, strateger, tjänstepersoner från regeringskansliet, kommuner och ungdomsorganisationer samt unga från samtliga nordiska länder och autonoma regioner.