Folkhälsa

Hälsofrämjande verksamhet har kommit att bli en hjärtefråga för Folkets Husby. Arbetet grundar sig i visionen om en jämlik hälsa och är en lokalt viktig fråga då vi vet att ohälsotalen är stora i området och att den ojämlika folkhälsan har synliggjorts än mer under covid 19-pandemin. För att ta oss an frågan behöver vi arbeta nära boende, föreningar och andra aktörer som delar vår ambition att arbeta för ett mer välmående Husby, Akalla och Kista.

Hälsofrämjande aktiviteter som yoga för kvinnor, psykologsamtal kring aktuella händelser, frukostklubbar och samverkan med lokala vårdcentraler är exempel på verksamhet som pågår i olika omgångar.

Utifrån den framtagna platsbaserade modellen Collective Impact Husby som arbetades fram 2019/2020 så fortsätter Collective Impact Husby-processen med att sammanföra aktörer som är verksamma i närområdet för att skapa bättre satsningar för boendes välbefinnande. Initiativet utgår från en gemensam vision och har sin grund i boendes röster och behov med en struktur för gemensamma beslut kring insatser. En del av satsningen är att producera kunskapshöjande material där data saknas, som t ex genom Trygghetsundersökningen.