Inkubatorn

Inkubatorn är Folkets Husbys plattform för ungas organisering för unga vuxna mellan 18-30 med målet att stärka egenmakten, erbjuda fysiska arbetsrum och ge verktyg till föreningsutveckling, samhällsengagemang, entreprenörskap och kritiskt tänkande. Här finns skarpa hjärnor, fantastiska idéer och kreativa gäng.

Som deltagare i Inkubatorn ges unga vuxna kontorsplats i Folkets Husby med möjlighet att koncentrerat arbeta på en redan existerande idé och eller få handledning på vägen. Vi tror på att lära tillsammans och att utmana varandra.

En viktig del av Inkubatorn är det sociala sammanhanget där engagerade och drivna unga vuxna möter likasinnade, stärker varandra, byter erfarenheter och har möjlighet att verka som en kollektiv kraft. I sin tur skapas en stark plattform för normpåverkan och förändring. En annan del av Inkubatorn är tillgången till ett bredare professionellt kontaktnät inom civilsamhället, näringslivet, forskningen och stadsdelen. Inkubator-föreningarna får förutom lokalerna även tillgång till teknisk utrustning möjlighet till handledning. Några av de föreningar som har varit en del av Inkubatorn är Västerorts Kampsport, Welcome 2 Second Chance, Unity & Cultivation, Galdem a Talk och många fler.

Vill du bli en del av Inkubatorn? Kontakta processledare Nader Attiyah, nader@folketshusby.se.