Kunskap & Rapporter

Kunskapsproduktionen sker dagligen på Folkets Husby – i möten mellan människor, i utbyten av erfarenheter, i samtal och praktiskt arbete.

Vi har här samlat delar av det arbetet i form av texter, pm och rapporter. En viktig del av föreningens arbete är att sprida och tillgängliggöra både våra erfarenheter och den kunskap om området som tas fram i det gemensamma arbetet med boende.

  • Folkets Husbys trygghetsundersökning 2022

    Denna trygghetsundersökning understryker vikten av att undersöka de indirekta konsekvenserna av skjutningar och andra allvarliga våldsdåd. Långt fler än de direkt drabbade påverkas av den dödliga kriminaliteten i Järva.

  • Folkets Husbys Trygghetsundersökning 2020 – utsatthet och gemenskap i Järva

    Denna rapport bygger på en enkätstudie genomförd av Folkets Husby tillsammans med kriminologen Leandro Schclarek Mulinari och Sima Wolgast, universitetslektor vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet. Undersökningen är baserad på svar från 715 respondenter insamlade under åtta veckor, sommaren 2020.

  • Organiseringens oaser – en rapport om lokalt inflytande i Järva utifrån Folkets Husby och Rinkeby Folkets Hus

    Rami Al-khamisi, Atusa Rezai och Mohamed A. Folkets Husby och Rinkeby Folkets Hus är viktiga mötesplatser i det lokala samhället på Järva. De är aktörer som samlar människor i området och som blir allt viktigare för olika gruppers sociala och politiska organisering. Föreningarna har som ambition att fortsätta vara en mobiliserande kraft och att konkret […]