Lokal delaktighet och organisering

En av Folkets Husbys kärnaktiviteter är att erbjuda möjligheter för boende att på egna initiativ organisera sig och fungera som en samlande kraft för civilsamhället och det lokala föreningslivet. Lokaluthyrning och lokalupplåtelse är därför en viktig del av verksamheten ur en demokratisk aspekt. Utöver det fungerar Folkets Husby som en spontan mötesplats där boende träffas på daglig basis i cafédelen för att umgås och möta andra i området. Att tillhandahålla en tillåtande social samlingsplats utan krav på varken konsumtion eller prestation är viktigt både för föreningens arbete och Husby i stort.

Folkbildning och samhällsengagemang är två av Folkets Husbys kärnfrågor som präglar stora delar av vår egen verksamhet oavsett tematik eller målgrupp. Med boendes behov i fokus driver vi olika typer av folkbildningsinsatser som föreläsningar, workshops och studiecirklar. Vi främjar samhällsengagemang med ett stort fokus på det lokala föreningslivet och områdets mest brännande frågor där Folkets Husby ska vara ett nav för boende att organisera sig ifrån.

Husbyrådet är ett generationsöverskridande oberoende råd som startar under 2021. Det ska engagera boende för att hitta nya vägar för inflytande och delaktighet i Husby. Rådet består av 11 ledamöter som arbetar genom sammanträden, medborgardialoger och genomför lokala undersökningar.