Verksamhet för kvinnor och föräldrar

Folkets Husby arbetar för att stärka området, erbjuda verksamhet utifrån de boendes behov, samt vara en plattform för den lokala kraften och engagemanget. Här sker aktiviteter i eget arrangemang, med medlemsföreningar och i samverkan med andra aktörer. Vi arrangerar tillsammans med ABF studiecirklar i tex. körkortsteori, svenska för föräldralediga och arbetsrelaterad engelska. Vi har föreläsningar, workshops, seminarier och föräldragrupper kring olika teman, frågor och behov som lyfts. Vi har tillsammans med Rädda Barnen arbetat mycket kring psykologisk första hjälpen och haft flera stödsamtal för föräldrar med den oro som finns kring det dödliga våldet. Vi samarbetar också med Rädda Barnen kring materialet “Stopp min kropp” som handlar om barns rätt till kroppslig integritet och frihet från övergrepp, samt ger föräldrar verktyg att samtala om dessa frågor med sina barn. Med Walk n`Talk för kvinnor samverkar vi med öppna förskolan i Husby och har hälsofrämjande promenader och viktiga samtal. I Inkubatorn har vi tjejkvällar för unga vuxna med intersektionellt feministiskt tema.

Tillsammans med biblioteken i området har vi haft bokcirkeln litteraturtugg där vi haft samtal kring Suad Alis bok “Dina händer var fulla av liv” och Johannes Anyurus “De kommer att drunkna i sina mödrars tårar”. Till hösten 2021 läser vi “Mammorna” av Alexandra Pascalidou, anmälan kan göras till emma@folketshusby.se.

Till språkcafét är man välkommen att öva sin svenska över en kopp kaffe eller te, samt diskutera aktuella samhällsfrågor i Järva. På sycafét kan man laga plagg eller sy nya, vi lär oss tillsammans över en kaffe.

Precis som i alla våra verksamheter försöker vi skapa forum som stärker kvinnor och föräldrarn att själva identifiera och formulera sina behov. Lovaktiviteter, studiecirklar, kvinnogaccda, pappaforum och temakvällar kring föräldraskap är exempel på aktiviteter. Gemensamma högtidsfiranden i huset är en verksamhet som vi startat, men som legat på is under pandemin, vi kommer fortsätta utveckla detta under året. Vi vet att många föräldrar har svårt att delta utan barnvakt, och erbjuder därför ofta parallell verksamhet för barn eller barnpassning när vi gör verksamhet.